تجهیزات مخابراتی

آنتن ، دکل ، تجهیزات مخابراتی

تقویت کننده تلفن همراه

افزایش آنتن دهی موبایل

تقویت کننده تلفن همراه

افزایش توان آنتن دهی تلفن همراه

مسدود کننده تلفن همراه

مسدود کردن کلیه سیگنال های تلفن همراه

تقویت کنند تلفن همراه

تقویت کننده تلفن همراه با توان بالا